Dagens gang​

Fri for Mobberi er en af grundstenene i vores arbejde, da det sociale aspekt er en stor del af den personlige udvikling.

Vi arbejder med at understøtte sammenholdet og fællesskabet blandt børnene, og støtter samtidig børnene i at sige fra over for udelukkelse og drilleri.

Nedenfor vil vi beskrive hvilke aktiviteter og fokuspunkter vi sætter i højsædet, for at sikre børnenes generelle udvikling og trivsel.

0 – 2 år:

 1. Lære at være væk fra mor og far, at de går og kommer igen.
 2. Omsorg, nærvær og tryghed
 3. Sociale spilleregler, barn-barn imellem.
 4. Sproglig udvikling
 5. Selvhjulpenhed

2 – 4 år:​​

1. God til at blive en del af et fællesskab.

 • Aktiviteter i små grupper.
 • Vi vil hjælpe og støtte børnene i at skabe relationer og styrke deres sociale kompetencer.

2. Sprog:

 • Afholde samlinger hvor vi vil synge og tale om forskellige emner, vi vil benytte os af sangkuffert.
 • Fokus på den daglige dialog
 • Dialogisk læsning/læseleg
 • Sprogtilegnelse gennem leg

3. Motorik:

 • Gå træning i nærmiljøet
 • lege på alderssvarende legepladser
 • Forhindringsbaner i små grupper

4. Selvhjulpenhed:

 • Tøj af og på
 • Madsituation
 • Toiletbesøg​

4 – 6 år:​

1.Alsidig personlig udvikling:

 • Hvem er jeg? Styrke allerede tillærte færdigheder.
 • Børnene bliver mere selvhjulpne (Toilet besøg, løse konflikter, passe på egne og andres ting.
 • Styrket selvværd og selvtillid (samlinger)

2.Sociale kompetencer:

 • Empati og omsorg for andre.
 • Lære at acceptere andre og sig selv.
 • Udvikle venskaber og samarbejde med andre.
 • Har en positiv tilgang til omverdenen.

3.Sproglig udvikling:

 • Styrke barnets sprog.
 • Sproget er vigtig for at indgå i lege med andre børn.
 • Barnets tanker, følelser, meninger og behov udtrykkes gennem sproget.
 • Evnen til at kommunikere med omverdenen medfører større trivsel hos barnet.

4.Krop og bevægelse:

 • Udfordringer (alderssvarende legepladser, rytmikforløb osv.)
 • Kreativ udfoldelse (Tegne, male, ler osv.)
 • Styrkelse af fin-/grovmotorik

5.Natur og naturfænomener:

 • Tager i skoven og finder ting og snakker om dem (Undersøgelse af skovbund mm. Temauger)
 • Årets gang i naturen.
 • Lære at være i naturen.

6.Kuturelle udtryksformer og værdier:

 • De får lov at udtrykke kulturelle ting (teater, museum osv.)
 • Arbejder med forskellige udtryksformer (tegne, rim og remser mm.)
 • Lære om andre kulturer (Indianer uge i spejderhytte)​

Firma

Børnehuset Willer

CVR: ​55820015

Adresse​​

Svendebjergvej 2
2650 Hvidovre

Kontakt

Tlf.: 36 78 35 93

E-mail: kontor@willerhuset.dk