Præsentation af Børnehuset Willer

​​Børnehuset Willer er en selvejende og kombineret institution under Spia. Institutionen er opført i 1983 og har i dag ca. 70 børn mellem 0 - 6 år.​

Vores åbningstider er:

Mandag - torsdag fra klokken 06:30 - 17:00,

og fredag fra kl.06:30 - 16:00.

Vores hus er inddelt i 2 vuggestuegrupper og 2 børnehavegrupper, som arbejder rigtig meget på tværs i aldersopdelte grupper. Hver gruppe har tilknyttet 2 pædagoger og 1 medhjælper.

Vi vil med denne indledning give evt. kommende forældre et lille indblik i, hvem vi er, og hvor udgangspunktet ligger for vores pædagogik.

Ifølge lovgivningen, udstukket af folketinget, skal alle institutioner beskrive, dokumentere og redegøre for børns læring indenfor 6 hovedområder nemlig:

Den personlige udvikling, sociale kompetencer, sproglige udvikling, kulturelle udtryksformer og værdier, krop og bevægelse og natur og naturfænomener.

Begrebet læring er ikke det samme som begrebet indlæring. Indlæring er noget, der foregår i skolen i tilrettelagte situationer, hvor den voksne har fastlagt målet, dvs. lære noget bestemt. Læring er for os, noget der foregår på mange niveauer, både derhjemme og i daginstitutionen.

Læring sker lige fra det øjeblik, et lille barn bliver født, ved barnets aktive deltagelse.

Det sker i samspillet mellem barn/barn og barn/voksen.

Vi ser legen, som det enkelte barns mulighed for at lære noget om sig selv og sin omverden.

Børn leger hvor som helst og når som helst, ude som indenfor.

De bruger deres fantasi og forestillingsevne til at bygge en leg op.

De henter "materiale" til leg udfra selvoplevelser, erfaringsoplevelser, fra andre menneskers adfærd (mor, far, læge, politi osv.) fra t.v., film, bøger, museumsbesøg osv

De iagttager, forholder sig til, sammenligner, afprøver, eksperimenterer og dermed drager de nye erfaringer/erkendelser.

De lærer at samarbejde, forhandle, sætte grænser, får viden om andres grænser, lærer at tackle afvisninger og konflikter, deres sprog udvikles, de får sat ord på følelser og får bearbejdet disse, oplever glæde ved at være sammen med andre børn/voksne, de lærer at.............. ja listen er lang.

​I lege udenfor (vores legeplads eller andre steder) får de bl.a. oplevelser af kroppens muligheder.

De bliver inspireret af at iagttage andre børn, og får lyst til at udfordre sig selv.

De får succesoplevelser ved at prøve igen og igen, hvis der er noget der er svært, f.eks. klatre, gynge selv, eller køre på mooncars.

Der er også rig lejlighed for at finde mariehøns, snegle, regnorme, biller, putte dem i en spand, finde "mad" til dem og lege,

at de er deres "kæledyr", måske ender det med en zoologisk Have, når legetøjshunden, katten, kaninen bliver en del af legen.

Børn er forskellige. Nogle er udadvendte, nogle afventende, andre har brug for at blive udfordret for at opdage muligheder i og omkring sig.

En stor del af vores pædagogiske arbejde er ofte usynligt udadtil og består i at iagttage det enkelte barns udviklingsprocesser i mange forskellige situationer og handle, udfra det vi ser, i forhold til barnet.

Ved fødselsdage er det helt frivilligt om I har lyst til at invitere hjem, eller om barnet skal dele noget ud i institutionen.

Vores holdning er at der skal være forskel på hverdag og fest. I hverdagen begrænser vi sukker indtaget. men når vi feks. er på tur en varm sommerdag kan det godt være vi giver børnene en is.

Ligeledes ved festlige lejligheder eks. gallafest, fødselsdage eller andet kan det være børnene får saftevand eller slik.

Vi ved godt børnene ikke skal fyldes med sukker i hverdagen, så vores holdning er at bruge sukker med fornuft og måde.

Helt generelt kan det siges at:

- Ved fødselsdage må børnene medbringe/servere kage eller lignende til egen stue.

- Ved højtider må der tilbydes søde sager.

- Slik og slikposer må hverken serveres, tilbydes eller uddeles! Dette også grundet kvælningsfare.

Det var lidt om Børnehuset Willer og vores pædagogik og er det lige noget for dig og dit barn,

kan du læse videre her på vores hjemmeside og overveje om det er her i Børnehuset Willer du ønsker at skrive dit barn op.​

Firma

Børnehuset Willer

CVR: ​55820015

Adresse​​

Svendebjergvej 2
2650 Hvidovre

Kontakt

Tlf.: 36 78 35 93

E-mail: kontor@willerhuset.dk